KONFERENCJE I SZKOLENIA

29

czerwca 2022

WARSZAWA

Walne Zgromadzenie IGCP – Walne Zgromadzenie ZPC

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Walne Zgromadzenie IGCP połączone z Walnym Zgromadzeniem ZPC,

która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. w Warszawie.