KONFERENCJE I SZKOLENIA

28

czerwca 2023

WARSZAWA

Walne Zgromadzenie IGCP

 

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Walne Zgromadzenie IGCP połączone z Walnym Zgromadzeniem ZPC,

które odbędą się 28 czerwca 2023 r. w Warszawie.