KONFERENCJE I SZKOLENIA

28

czerwca 2023

WARSZAWA

Walne Zgromadzenie IGCP

 

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Walne Zgromadzenie IGCP połączone z Walnym Zgromadzeniem ZPC,

które odbędą się 28 czerwca 2023 r. w Warszawie.

 

Informujemy, że w Dziale Baza wiedzy w zakładce Opracowania branżowe - dostępnej po zalogowaniu - zamieścimy materiały na Walne Zgromadzenie zawierające sprawozdania z działalności organów Izby w roku 2022, palny działalności na rok 2023 oraz wnioski Rady i Zarządu Izby do WZ o zatwierdzenie sprawozdań; przyjęcie zmiany „Zasad ustalania wysokości corocznej składki członkowskiej oraz terminów jej wnoszenia”.

 

Informujemy również, że istnieje możliwość rezerwacji noclegu 27/28.06.2023 w Hotelu Airport Okęcie w cenie około 390 zł netto, po uprzednim zgłoszeniu przesłanym do Centrum Szkoleniowego na adres c.szkoleniowe@igcp.org.pl

Opłata za nocleg we własnym zakresie w Hotelu.

 


Pliki do pobrania