KONFERENCJE I SZKOLENIA

14-15

grudnia 2023

Konferencja Regionalna

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Konferencję Regionalną Oddziału Południowo-Wschodniego,

która odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2023 r.