KONFERENCJE I SZKOLENIA

11-12

grudnia 2023

Konferencja Regionalna

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Konferencję Regionalną Oddziału Południowo-Zachodniego,

która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2023 r.