KONFERENCJE I SZKOLENIA

7-8

grudnia 2023

Konferencja Regionalna

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Konferencję Regionalną Oddziału Północno-Wschodniego,

która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2023 r.