KONFERENCJE I SZKOLENIA

4-5

grudnia 2023

Konferencja Regionalna

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Konferencję Regionalną Oddziału Północno-Zachodniego,

która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2023 r.