KONFERENCJE I SZKOLENIA

13-14

grudnia 2022

Konferencja Regionalna

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Konferencję Regionalną,

która odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2022 r.