KONFERENCJE I SZKOLENIA

8-9

grudnia 2022

Konferencja Regionalna

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Konferencję Regionalną,

która odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2022 r.