KONFERENCJE I SZKOLENIA

5-6

grudnia 2022

Konferencja Regionalna

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Konferencję Regionalną,

która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2022 r.