Witaj

logowanie

KONFERENCJE I SZKOLENIA

11

Maja 2021

ONLINE

3. Konferencja Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni) w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza do udziału w:


3.Konferencji online Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni) w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów, która odbędzie się online w dniu 11 maja 2021 r.

 

Konferencja organizowana jest przez Abrys we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i skierowana jest do wszystkich ciepłowni planujących w najbliższych latach modernizację swoich instalacji. Zaprezentujemy uwarunkowania prawne, finansowe oraz techniczne modernizacji takich instalacji w kierunku zasilania odpadami komunalnymi. Przedstawimy wszystkie „za i przeciw” takiego rozwiązania oraz stworzymy płaszczyznę do dyskusji między branżą odpadową a ciepłowniczą.

 

Podczas tej edycji konferencji skupimy się na zaprezentowaniu zagranicznych doświadczeń w budowie i eksploatacji instalacji o przepustowości od 20 tys. ton/rok do ponad 100 tys. ton/rok. Zaprezentujemy instalacje ze Szwecji, Francji i Danii.

 

Dodatkowo jako polski przykład instalacji o wydajności ok. 210 000 ton/rok zaprezentuje się w ramach wirtualnego spaceru Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

 

 

Wierzymy, że energetyczne wykorzystanie odpadów i taki kierunek modernizacji źródeł ciepła będzie korzystny zarówno dla operatorów ciepłowni, elektrociepłowni, branży odpadowej, jak i samorządów. Przyszłość funkcjonowania ciepłownictwa systemowego w Polsce będzie musiała opierać się na nowych źródłach energii.

 

Zapraszamy Państwa do włączenia się w dyskusję nad modernizacją źródeł ciepła w kierunku energetycznego przetwarzania odpadów.

 

Dla członków IGCP organizatorzy zapewniają specjalną niższą cenę uczestnictwa.

 

Szczegółowe informacje o programie i rejestracji na konferencję na stronie https://modernizacjacieplowni.abrys.pl/