STRATEGIA

Głównym celem działalności Izby jest budowanie standardów ciepłownictwa. Realizujemy go m.in. poprzez: projektowanie regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi ciepłownictwa w interesie odbiorców, określanie standardów technicznych i ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej oraz budowanie modeli zarządzania systemami ciepłowniczymi. Prowadzimy także działalność lobbingową dzięki posiadanym kanałom komunikacyjnym z organami państwowymi, samorządowymi i społecznymi. Zabiegamy także o uczestnictwo Izby we wszystkich działaniach legislacyjnych i innych wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. W realizację planów i programów działania zaangażowane są różne podmioty: członkowie Izby, jej Rada i Zarząd, pracownicy Izby, eksperci, instytucje naukowe, firmy doradcze, firmy świadczące usługi promocyjne i inne instytucje. Izba sprawuje rolę zarządczą w organizacji współdziałania tych podmiotów na rzecz rozwoju ciepłownictwa w Polsce.