STATUT

Walne Zgromadzenie pełnomocnych przedstawicieli członków Izby w dniu 19 maja 2011 r. uchwaliło obowiązującą treść statutu Izby. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 roku uwzględnił te zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączonym pliku znajduje się tekst jednolity Statutu.

Pliki do pobrania