CZŁONKOWIE I PARTNERZY

Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie związanym bezpośrednio lub pośrednio z ciepłownictwem i działający na terenie kraju. Członkowie do reprezentacji w Izbie delegują swoich pełnomocników.

Dzięki uczestnictwu w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie członkowie zyskują dostęp do udziału w w przedsięwzięciach i pracach Izby oraz korzystania z wyników tych działań. Mogą także liczyć na pomoc Izby w zakresie stanowiącym jej przedmiot działania.

Partnerami Izby są przedsiębiorstwa nie związane bezpośrednio z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła systemowego, a współpracujące z tymi firmami oraz z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.