Informacje ogólne

Informacje ogólne

Izba została wpisana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082670. REGON: 010671695 NIP: 522-10-15-043

Rzecznik prasowy

Maciej Sankowski tel. kom.: 0-601 974 387 tel.: (022) 629 24 32