Statut prawny

Szanowni Państwo,
Walne Zgromadzenie pełnomocnych przedstawicieli członków Izby w dniu 19 maja 2011r. podjęło uchwałę o zmianach w Statucie naszej organizacji. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011r roku postanowił wpisać te zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W załączeniu tekst jednolity Statutu z naniesionymi zminanami.

Pliki do pobrania