Zmiana przepisów Prawa budowlanego komplikuje mechanizmy przyłączania do sieci ciepłowniczej

Brak dostępu, wymagana autoryzacja.