Zasady kwalifikowania gminnych spółek z o.o. jako podmiotu wskazanego w art. 2 ust. 2 lit. d) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. 2022 poz. 2243)

Brak dostępu, wymagana autoryzacja.