Ustawa o zmianie podatku rolnego, leśnego, podatków lokalnych

Brak dostępu, wymagana autoryzacja.