Obowiązek wydania warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej przed zawarciem umowy przyłączeniowej

Brak dostępu, wymagana autoryzacja.