Informacja prawna dotycząca możliwości rozwiązania umowy kompleksowej w przypadku utraty przez odbiorę tytułu prawnego do obiektu, do którego ciepło jest dostarczane

Brak dostępu, wymagana autoryzacja.