Czy można odłączyć się od sieci ciepłowniczej?

Brak dostępu, wymagana autoryzacja.