ALERT PRAWNY dotyczący ryzyka wzrostu opłat za pobór i odprowadzanie wód oraz za wprowadzanie ścieków, w tym zniesienia zwolnienia z opłat dla energetyki

Brak dostępu, wymagana autoryzacja.