AKTUALNOŚCI

24.06.2019

XXII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni

W dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Zakopanem i Nowym Targu się XXII Konferencja Ekonomiczno-Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Burmistrz Miasta Zakopane - Leszek Dorula oraz Burmistrz Miasta Nowy Targ - Grzegorz Watycha.

Patronat medialny nad konferencję objęły: COW i INSTAL.

W konferencji zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA w Zakopanem i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. uczestniczyły 84 osoby z przedsiębiorstw ciepłowniczych, Elektrociepłowni, ciepłowni oraz firm współpracujących z branżą ciepłowniczą.

I sesja plenarna konferencji „Problematyka ciepłownictwa powiatowego na przykładzie Podhala” odbyła się w Nowym Targu w Sali Obrad Urzędu Miasta.

W tej sesji konferencji uczestniczyli również samorządowcy z Podhala w grupie około 30 osób.

Otwarcia konferencji dokonali: Jacek Szymczak – Prezes Zarządu IGCP i Grzegorz Ratter – Prezes Zarządu MPEC Nowy Targ.

Życzenia uczestnikom konferencji przekazał Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta Nowy Targ.

Na początku sesji zostały przedstawione referaty:

Referat nt. „Historia i teraźniejszość Geotermii Podhalańskiej” przedstawił Wojciech Ignacok – Prezes Zarządu PEC Geotermia Podhalańska Zakopane.

Referat nt. „ Ewolucja Ciepła Systemowego w Nowym Targu” przedstawił Grzegorz Ratter – Prezes Zarządu MPEC Nowy Targ

Następnie odbył się panel dyskusyjny moderowany przez Jacka Szymczaka – Prezesa Zarządu IGCP.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział:

Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW,

Ryszard Listwan – Wojewódzki Małopolski Inspektor Ochrony Środowiska,

dr Piotr Długosz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pierwszy Prezes Geotermii Podhalańskiej,

Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu IGCP.

Dyskusja obejmowała między innymi zagadnienia:

Optymalny mix energetyczny dla ciepłownictwa powiatowego.

Możliwości wsparcia finansowego działań ograniczających niską emisję.

Problemy, jakie powinny być rozwiązane w pierwszej kolejności w celu wprowadzenia optymalnego mixu energetycznego.

W II sesji konferencji odbyły się warsztaty prowadzone równolegle w grupach: ekonomicznej i technicznej.

W warsztacie ekonomicznym zostały przedstawione wykłady:

Wykład nt. „Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – wybrane aspekty podatkowe i bilansowe” przedstawił dr Grzegorz Matysek – doradca podatkowy, członek zarządu, DORADCA Lublin.

Wykład nt. „Podatek od nieruchomości w ciepłownictwie” przedstawiła Agata Paul – radca prawny, doradca podatkowy, DORADCA Lublin.

W warsztacie technicznym zostały przedstawione wykłady:

Wykład nt. „Modernizacja źródeł ciepła – aspekty techniczne i środowiskowe – spojrzenie ze strony ekspercko-analitycznej” przedstawił dr Sebastian Gurgacz – Zastępca Dyrektora, KAPE Warszawa.

Wykład nt. „Modernizacja źródeł ciepła – aspekty techniczne i środowiskowe – spojrzenie techniczno-biznesowe” przedstawił Zbigniew Piskorz, Zastępca Dyrektora ds. Projektów OŚiZR, PGE Energia Ciepła Warszawa.

Wykład nt. „Modernizacja źródeł ciepła – aspekty techniczne i środowiskowe – spojrzenie ze strony spółki komunalnej” przedstawił Janusz Fic – Prezes Zarządu, MPGK Krosno.

Wykład nt. „Diagnostyka sieci ciepłowniczej jako podstawa do decyzji modernizacyjnej – podejście użytkownika sieci” przedstawił Maciej Dąbrowski – Kierownik Sekcji Detekcji i Ubytków, Veolia Energia Warszawa.

Wykład nt. „Diagnostyka sieci ciepłowniczej jako podstawa do decyzji modernizacyjnej– podejście firmy diagnostycznej” przedstawił Adam Dwojak – DORATERM, Zawadzkie

W III sesji konferencji moderowanej przez Bogusława Regulskiego – Wiceprezesa Zarządu IGCP zostały przedstawione referaty i prezentacje:

Referat nt. „System wynagradzania jako narzędzie realizacji strategii przedsiębiorstwa w dobie rynku pracownika i wyzwań stojących przed sektorem” przedstawiła Anna Gnoińska – REVIT.HR Warszawa.

Referat nt. „Czy termiczne wykorzystanie odpadów ma rację bytu – regulacje prawne i kierunki ich zmian” przedstawił Tomasz Dobrzyński – Kancelaria CWW Wrocław.

Prezentację nt. „Sealix® – rewolucyjną technologią pokrywania powierzchni wewnętrznej lutowanego wymiennika z technologii cienkowarstwowej na bazie krzemu” przedstawił Igor Durcansky – Regional Sales Manager Poland, SWEP International Słowacja.

Prezentację nt. „SZ_Superkoncentrat Eco – innowacyjny preparat zapobiegający korozji i odkładaniu osadów w instalacjach grzewczych w oparciu o technologię OAT (Organic Additive Technology)” przedstawił Bartosz Kamiński – Prezes Zarządu, ROWE POLSKA Warszawa.

W załączeniu galeria zdjęć z Konferencji.  

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…