AKTUALNOŚCI

07.09.2022

Współpraca IGCP z ciepłownikami z Ukrainy

W dniu 31 sierpnia br., w trybie zdalnym, odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie z przedstawicielami ukraińskiego ciepłownictwa. Spotkanie to jest zaczynem potencjalnej współpracy pomiędzy obydwoma środowiskami mającej na celu wsparcie tego sektora w Ukrainie w działaniach na rzecz dostosowania do oczekiwań europejskich w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Ze strony polskiej w telekonferencji uczestniczyli: Zarząd Izby, Przewodniczący Rady Izby – prezes PGEEC pan Przemysław Kołodziejak, pani Małgorzata Niestępska – prezes PEC Ciechanów oraz pan Paweł Orlof – prezes Veolia Energia Warszawa. Strona polska przedstawiła kilka prezentacji dotyczących mechanizmów polityki klimatyczno-energetycznej UE, sposobów na transformację sektora widzianych z poziomu różnej wielkości i własności podmiotów ciepłowniczych. Uczestnicy z obydwu stron podkreślili wolę dalszej współpracy w tym zakresie. Dla przypomnienia: uruchomiliśmy platformę komunikacji w sprawie pomocy materialnej dla ciepłownictwa w Ukrainie. Informacje na stronie Izby.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…