AKTUALNOŚCI

07.09.2022

Współpraca IGCP z ciepłownikami z Ukrainy

W dniu 31 sierpnia br., w trybie zdalnym, odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie z przedstawicielami ukraińskiego ciepłownictwa. Spotkanie to jest zaczynem potencjalnej współpracy pomiędzy obydwoma środowiskami mającej na celu wsparcie tego sektora w Ukrainie w działaniach na rzecz dostosowania do oczekiwań europejskich w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Ze strony polskiej w telekonferencji uczestniczyli: Zarząd Izby, Przewodniczący Rady Izby – prezes PGEEC pan Przemysław Kołodziejak, pani Małgorzata Niestępska – prezes PEC Ciechanów oraz pan Paweł Orlof – prezes Veolia Energia Warszawa. Strona polska przedstawiła kilka prezentacji dotyczących mechanizmów polityki klimatyczno-energetycznej UE, sposobów na transformację sektora widzianych z poziomu różnej wielkości i własności podmiotów ciepłowniczych. Uczestnicy z obydwu stron podkreślili wolę dalszej współpracy w tym zakresie. Dla przypomnienia: uruchomiliśmy platformę komunikacji w sprawie pomocy materialnej dla ciepłownictwa w Ukrainie. Informacje na stronie Izby.

04.04.2024

Efektywne spotkania z Energopomiarem

„Energopomiar” Sp. z o.o. – Partner IGCP – zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-z-energopomiarem/   Najbliższe webinary: 11.04.2024 - Zdolność spółki do zarządzania…

03.04.2024

Jak „przyjąć” Plan Neutralności Klimatycznej?

W związku z wdrażaniem regulacji znowelizowanej Dyrektywy ETS, w której znalazło się rozwiązanie dla sektora ciepłowniczego w postaci przydziału dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji uwarunkowanych „przyjęciem” do dnia 1 maja 2024 roku Planu Neutralności Klimatycznej…