AKTUALNOŚCI

07.09.2022

Współpraca IGCP z ciepłownikami z Ukrainy

W dniu 31 sierpnia br., w trybie zdalnym, odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie z przedstawicielami ukraińskiego ciepłownictwa. Spotkanie to jest zaczynem potencjalnej współpracy pomiędzy obydwoma środowiskami mającej na celu wsparcie tego sektora w Ukrainie w działaniach na rzecz dostosowania do oczekiwań europejskich w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Ze strony polskiej w telekonferencji uczestniczyli: Zarząd Izby, Przewodniczący Rady Izby – prezes PGEEC pan Przemysław Kołodziejak, pani Małgorzata Niestępska – prezes PEC Ciechanów oraz pan Paweł Orlof – prezes Veolia Energia Warszawa. Strona polska przedstawiła kilka prezentacji dotyczących mechanizmów polityki klimatyczno-energetycznej UE, sposobów na transformację sektora widzianych z poziomu różnej wielkości i własności podmiotów ciepłowniczych. Uczestnicy z obydwu stron podkreślili wolę dalszej współpracy w tym zakresie. Dla przypomnienia: uruchomiliśmy platformę komunikacji w sprawie pomocy materialnej dla ciepłownictwa w Ukrainie. Informacje na stronie Izby.

24.10.2019

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 16-18 października br., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się 9-ta edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, samorządowcy, naukowcy – ludzie, którym bliska jest idea współpracy i…

18.03.2020

W Wadowicach wręczono certyfikaty No Smog

W dniu 11 marca br. , w Wadowicach odbyła się kameralna konferencja zorganizowana przez PEC  Termowad Sp. z o.o. w Wadowicach w trakcie której przedstawione zostały rezultaty działania tego przedsiębiorstwa na rzecz poprawy jakości powietrza…