AKTUALNOŚCI

27.04.2023

Wizyta w OPEC Grudziądz

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się spotkanie prezesa Jacka Szymczaka z kierownictwem i kadrą inżynierską OPEC Grudziądz. Zasadniczym przedmiotem rozmów było omówienie bieżącej sytuacji sektora ciepłowniczego w kontekście nadchodzących zmian legislacyjnych, wynikających z przyjętych dokumentów unijnych Pakietu FIT 55.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…