AKTUALNOŚCI

27.04.2023

Wizyta w OPEC Grudziądz

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się spotkanie prezesa Jacka Szymczaka z kierownictwem i kadrą inżynierską OPEC Grudziądz. Zasadniczym przedmiotem rozmów było omówienie bieżącej sytuacji sektora ciepłowniczego w kontekście nadchodzących zmian legislacyjnych, wynikających z przyjętych dokumentów unijnych Pakietu FIT 55.

20.02.2024

Problem z ustaleniem ceny energii elektrycznej dla potrzeb dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen

Jeden z członków IGCP zwrócił się z wnioskiem o ustosunkowanie się do sytuacji wynikającej z różnej interpretacji ( URE versus Zarządca Rozliczeń SA) problemu ustalenia pojęcia „średnia ważona cena rynkowa sprzedaży energii elektrycznej”. Wartość tej…

20.02.2024

Kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP

W dniu 13 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP dotyczące sytuacji na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła. W spotkaniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.