AKTUALNOŚCI

07.11.2022

Wizyta studyjna DBDH w południowo-wschodniej Polsce

W dniach 25-26 października odbyła się kolejna wizyta studyjna przedstawicieli duńskiej organizacji ciepłowniczej DBDH w Polsce. Tym razem obejmowała przedsiębiorstwa ciepłownicze regionu południowo-wschodniego. Goście z Danii odwiedzili Rzeszów i Lublin, gdzie spotkali się z przedstawicielami przedsiębiorstw z tego regionu. Gospodarzem pierwszego dnia byli :PGE Energia Ciepła oddział Rzeszów  oraz MPEC Rzeszów, zaś drugiego lubelski LPEC.  W trakcie spotkań goście z Danii zaprezentowali wystąpienia na temat transformacji ciepłownictwa oraz elementów technicznych i organizacyjnych z tym związanych, widzianych z pespektywy Danii oraz dedykowanych dla polskiego ciepłownictwa. Z ramienia Zarządu IGCP w spotkaniach uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski

30.11.2022

Spotkania ze związkami zawodowymi sektora ciepłowniczego

W dniach 24 i 25 listopada br. Prezes Jacek Szymczak spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w sektorze ciepłowniczym: KZZC i NSZZ Solidarność. Na spotkaniach omawiana była sytuacja sektora wobec wyzwań wynikających z polityki…

30.11.2022

Odbyło się Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

W dniu 24 listopada br., w Belwederze odbyło się Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie RP. Tematem przewodnim spotkania był problem taryfowania energii elektrycznej i ciepła…