AKTUALNOŚCI

14.09.2022

Wizyta robocza w OPEC Gdynia

W dniu 6 września br., w spotkaniu roboczym dotyczącym strategii dla OPEC Gdynia uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski. Spotkanie dotyczyło wskazania kierunków działań sektora ciepłowniczego w świetle kształtującej się polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…