AKTUALNOŚCI

14.09.2022

Wizyta robocza w OPEC Gdynia

W dniu 6 września br., w spotkaniu roboczym dotyczącym strategii dla OPEC Gdynia uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski. Spotkanie dotyczyło wskazania kierunków działań sektora ciepłowniczego w świetle kształtującej się polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.

28.05.2019

Spotkanie w ME na temat wysokości wsparcia dla kogeneracji

W dniu 22 maja Zarząd IGCP wraz z ekspertem Izby spotkał w Ministerstwie Energii z dyrektorem i pracownikiem Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa. Przedmiotem spotkania była merytoryczna analiza projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnej ilości…

03.09.2019

TFI Energia zainteresowane inwestycjami w ciepłownictwie

W dniu 28 sierpnia br., w siedzibie IGCP odbyło się spotkanie wiceprezesa Bogusława Regulskiego z  przedstawicielami TFI Energia SA. Fundusz ten istnieje jako jeden z obszarów działania grupy PGE i statutowo jest powołany dla finansowania…