AKTUALNOŚCI

16.12.2021

Wideokonferencja z URE ws. problemów z taryfikacją ciepła

10.12 w formule online odbyło się spotkanie merytoryczne Zarządu i ekspertów Izby z Prezesem URE i zespołem ds. ciepłownictwa URE. Omawiano praktykę zatwierdzania taryf wskazując zarówno na elementy pozytywne jak i te, które w opinii Izby powinny ulec zmianie. Na dziś kluczową kwestią jest możliwość uwzględniania w taryfach (nowych i zmienianych) kosztów CO2. W odniesieniu do metody uproszczonej otrzymaliśmy potwierdzenie, że jest przygotowywana nowa wersja rozporządzenia dotycząca współczynnika „K”. W zakresie metody kosztowej IGCP dostarczy dodatkowych argumentów wskazujących jednoznacznie, że obowiązujący system uwzględniania kosztów CO2 w taryfach (w oparciu o średnią z 60 ostatnich notowań) musi ulec zmianie. Rozmowy będą kontynuowane w styczniu.

28.10.2020

Kolejny etap prac nad mechanizmami zazielenienia ciepła

W  ubiegłym tygodniu, w trybie on-line, odbyły się spotkania grupy ekspertów wydelegowanych przez PTEZ i IGCP, których zadaniem było określenie obszarów koniecznych do opracowania w formie zapisów prawnych, umożliwiających implementacje regulacji zawartych w art. 24…

10.03.2021

Konsultacje URE-IGCP w sprawie Wytycznych

W dniu 4 marca odbyła się telekonferencja ekspertów URE i IGCP w sprawie  modyfikacji pakietu Wytycznych Prezesa URE w sprawie kalkulacji taryf dla ciepła. IGCP, w ramach konsultacji wewnętrznych przeprowadzonych wśród członków Izby, przygotowała szereg…