AKTUALNOŚCI

16.12.2021

Wideokonferencja z URE ws. problemów z taryfikacją ciepła

10.12 w formule online odbyło się spotkanie merytoryczne Zarządu i ekspertów Izby z Prezesem URE i zespołem ds. ciepłownictwa URE. Omawiano praktykę zatwierdzania taryf wskazując zarówno na elementy pozytywne jak i te, które w opinii Izby powinny ulec zmianie. Na dziś kluczową kwestią jest możliwość uwzględniania w taryfach (nowych i zmienianych) kosztów CO2. W odniesieniu do metody uproszczonej otrzymaliśmy potwierdzenie, że jest przygotowywana nowa wersja rozporządzenia dotycząca współczynnika „K”. W zakresie metody kosztowej IGCP dostarczy dodatkowych argumentów wskazujących jednoznacznie, że obowiązujący system uwzględniania kosztów CO2 w taryfach (w oparciu o średnią z 60 ostatnich notowań) musi ulec zmianie. Rozmowy będą kontynuowane w styczniu.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…