Witaj

logowanie

AKTUALNOŚCI

16.12.2021

Wideokonferencja z URE ws. problemów z taryfikacją ciepła

10.12 w formule online odbyło się spotkanie merytoryczne Zarządu i ekspertów Izby z Prezesem URE i zespołem ds. ciepłownictwa URE. Omawiano praktykę zatwierdzania taryf wskazując zarówno na elementy pozytywne jak i te, które w opinii Izby powinny ulec zmianie. Na dziś kluczową kwestią jest możliwość uwzględniania w taryfach (nowych i zmienianych) kosztów CO2. W odniesieniu do metody uproszczonej otrzymaliśmy potwierdzenie, że jest przygotowywana nowa wersja rozporządzenia dotycząca współczynnika „K”. W zakresie metody kosztowej IGCP dostarczy dodatkowych argumentów wskazujących jednoznacznie, że obowiązujący system uwzględniania kosztów CO2 w taryfach (w oparciu o średnią z 60 ostatnich notowań) musi ulec zmianie. Rozmowy będą kontynuowane w styczniu.

16.09.2021

Odzysk energii z odpadów

IGCP kontynuuje działania zmierzające w kierunku uznania ciepła uzyskanego w instalacjach przekształcania odpadów komunalnych jako ciepło odpadowe. W tej sprawie odbyło się kolejne spotkanie robocze przedstawicieli branży ciepłowniczej i odpadowej z kierownictwem Departamentu Ciepłownictwa MKiŚ.
15.10.2019

XVI Kongres Nowego Przemysłu

W dniach 1-2 października w Warszawie odbył się kolejny Kongres, w który w roku bieżącym zyskał nową formułę. Cześć merytoryczna została poszerzona o problematykę zarządzania miast oraz współpracy samorządu i przedsiębiorstw w kierunku poprawy efektywności…