AKTUALNOŚCI

06.07.2022

Walne Zgromadzenie ZPC

29.06 w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie pełnomocnych przedstawicieli członków Związku Pracodawców Ciepłownictwa.

Zgromadzenie prowadzili: Przewodniczący – Pan Paweł Łuczak – Prezes ECO Kutno Sp. z o.o., Sekretarz – Andrzej Olichwiruk – Prezes MEC Sp. z o.o. w Kołobrzegu.
Obecni na posiedzeniu pełnomocni przedstawiciele członków Izby wysłuchali sprawozdań z działalności organów Związku w roku ubiegłym, a następnie jednogłośnie podjęli decyzje o zatwierdzeniu sprawozdań, sprawozdania finansowego oraz przeznaczeniu zysku z działalności w roku 2021 na kapitał zapasowy Związku, zatwierdzeniu budżetu na rok 2022.
Podczas tegorocznego Zgromadzenia odbyły się wybory uzupełniające do organów Związku Pracodawców Ciepłownictwa.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…