AKTUALNOŚCI

06.07.2022

Walne Zgromadzenie ZPC

29.06 w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie pełnomocnych przedstawicieli członków Związku Pracodawców Ciepłownictwa.

Zgromadzenie prowadzili: Przewodniczący – Pan Paweł Łuczak – Prezes ECO Kutno Sp. z o.o., Sekretarz – Andrzej Olichwiruk – Prezes MEC Sp. z o.o. w Kołobrzegu.
Obecni na posiedzeniu pełnomocni przedstawiciele członków Izby wysłuchali sprawozdań z działalności organów Związku w roku ubiegłym, a następnie jednogłośnie podjęli decyzje o zatwierdzeniu sprawozdań, sprawozdania finansowego oraz przeznaczeniu zysku z działalności w roku 2021 na kapitał zapasowy Związku, zatwierdzeniu budżetu na rok 2022.
Podczas tegorocznego Zgromadzenia odbyły się wybory uzupełniające do organów Związku Pracodawców Ciepłownictwa.

04.05.2022

Spotkanie w URE

W dniu 29 kwietnia odbyło się spotkanie w siedzibie Regulatora z Prezesem Urzędu, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła oraz Prezesem IGCP. Podczas spotkania omówiono konsekwencje ostatniej nowelizacji rozporządzenia taryfowego dla CHP oraz skutki…

09.09.2020

Jak uzyskać wsparcie inwestycyjne – Bardzo ważne przesłanie dla członków IGCP

Aktualnie administracja rządowa opracowuje Krajowy Plan Odbudowy 2021–2023 (KPO), który będzie wspierał m.in. tworzenie miejsc pracy, zmiany w kierunku zielonej gospodarki, zmiany cyfrowe w społeczeństwie i gospodarce. Jednym z kilku obszarów wsparcia będzie „Energia i…