AKTUALNOŚCI

06.07.2022

Walne Zgromadzenie IGCP

29.06 w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie pełnomocnych przedstawicieli członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Zgromadzenie prowadzili: Przewodniczący – Pan Cezary Arciszewski – Prezes PEC SA w Policach, Sekretarz – Małgorzata Niestępska – Prezes PEC Sp. z o.o. w Ciechanowie.
Obecni na posiedzeniu pełnomocni przedstawiciele członków Izby wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu oraz Rady Izby w roku ubiegłym, a następnie jednogłośnie podjęli decyzje o zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego oraz przeznaczeniu zysku z działalności w roku 2021 na działalność statutową Izby.
Członkowie Zarządu oraz Rady Izby uzyskali absolutorium za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.   

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…