AKTUALNOŚCI

06.07.2022

Walne Zgromadzenie IGCP

29.06 w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie pełnomocnych przedstawicieli członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Zgromadzenie prowadzili: Przewodniczący – Pan Cezary Arciszewski – Prezes PEC SA w Policach, Sekretarz – Małgorzata Niestępska – Prezes PEC Sp. z o.o. w Ciechanowie.
Obecni na posiedzeniu pełnomocni przedstawiciele członków Izby wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu oraz Rady Izby w roku ubiegłym, a następnie jednogłośnie podjęli decyzje o zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego oraz przeznaczeniu zysku z działalności w roku 2021 na działalność statutową Izby.
Członkowie Zarządu oraz Rady Izby uzyskali absolutorium za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.   

30.11.2022

Spotkania ze związkami zawodowymi sektora ciepłowniczego

W dniach 24 i 25 listopada br. Prezes Jacek Szymczak spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w sektorze ciepłowniczym: KZZC i NSZZ Solidarność. Na spotkaniach omawiana była sytuacja sektora wobec wyzwań wynikających z polityki…

30.11.2022

Odbyło się Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

W dniu 24 listopada br., w Belwederze odbyło się Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie RP. Tematem przewodnim spotkania był problem taryfowania energii elektrycznej i ciepła…