AKTUALNOŚCI

06.07.2022

Walne Zgromadzenie IGCP

29.06 w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie pełnomocnych przedstawicieli członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Zgromadzenie prowadzili: Przewodniczący – Pan Cezary Arciszewski – Prezes PEC SA w Policach, Sekretarz – Małgorzata Niestępska – Prezes PEC Sp. z o.o. w Ciechanowie.
Obecni na posiedzeniu pełnomocni przedstawiciele członków Izby wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu oraz Rady Izby w roku ubiegłym, a następnie jednogłośnie podjęli decyzje o zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu i Rady, sprawozdania finansowego oraz przeznaczeniu zysku z działalności w roku 2021 na działalność statutową Izby.
Członkowie Zarządu oraz Rady Izby uzyskali absolutorium za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.   

13.11.2021

Spotkanie w PGE

3.11 w siedzibie PGE odbyło spotkanie z udziałem Prezesa Ryszarda Wasiłka z prezesem IGCP i wiceprezesem firmy ABRYS, poświęcone omówieniu możliwości wspólnych działań, zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.…

17.11.2020

Posiedzenia Rad Regionalnych Oddziałów Izby

W ubiegłym tygodniu, w trybie wideokonferencji,  odbyły się posiedzenia Rad Regionalnych Oddziałów IGCP: Północno-Zachodniego oraz Północno-Wschodniego. W programie tych spotkań znalazły się informacje Zarządu Izby na temat działalności IGCP w  roku 2020, który z racji…