AKTUALNOŚCI

21.02.2023

Unijne webinarium ws. transformacji energetycznej

W dniu 17.02 odbyło się spotkanie online pt. Transformacja energetyczna. Konsekwencje dla samorządów. Webinarium zostało zorganizowane i prowadzone przez posła do PE Jana Olbrychta, współsprawozdawcy Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027. W spotkaniu wzięli europosłowie, w tym zabierający głos Poseł PE Adam Jarubas, Ryszard Pawlik doradca europosła Jerzego Buzka, przedstawiciele polskiego parlamentu, reprezentacji organizacji samorządowych (ZMP, UM, ZGP, ZPP), IGCP reprezentowanej przez Prezesa Jacka Szymczak, oraz około 200 uczestników. Dyskutowano o aktualnych rozwiązaniach unijnych w obszarze szeroko rozumianej transformacji energetycznej oraz koniecznych działaniach, głównie legislacyjnych, na poziomie krajowym. Prezes Szymczak przedstawił konsekwencje unijnych rozwiązań, już istniejących jak i planowanych, na sektor ciepłownictwa systemowego w Polsce, wskazał zagadnienia, nad którymi  należy i warto jeszcze pracować na unijnym poziomie (np. w zakresie II aktu delegowanego do Taksonomii, propozycji nowej definicji efektywnego sytemu ciepłowniczego, zmian w ETS-e, zmian definicji zrównoważonej biomasy czy zmian w zakresie dyrektyw o efektywności energetycznej budynków). Wskazał również na potrzebę zmian legislacyjnych na poziomie krajowym (np. zakresie regulacji przedsiębiorstw, zapewnienia finansowania transformacji sektora, choćby w zakresie przychodów ze sprzedaży darmowych uprawnień, pełniejszego wykorzystania krajowego potencjału, również poprzez rozwój różnych źródeł OZE).  Spotkania będą kontynuowane a polscy eurodeputowani podziękowali wszystkim panelistom za merytoryczne uwag, które wspomogą ich w pracy na unijnym poziomie.

06.06.2023

Power to Heat – zielona energia dla miasta Hajnówka

5 czerwca Przedstawiciel Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego IGCP  Zbigniew Gołębiewski uczestniczył w konferencji ciepłowniczej "Power to Heat – zielona energia dla miasta Hajnówka". Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Konferencja odbyła się w Hotelu Mercure w…

06.06.2023

Spotkanie w MF ws. podatku minimalnego

W dniu 31 maja br., w Ministerstwie Finansów, odbyło się spotkanie w sprawie podatku minimalnego. W spotkaniu uczestniczył Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP. Uczestnicy spotkania prowadzonego przez dyr. Jarosława Szatańskiego przedstawili uwarunkowania prawne i biznesowe…