AKTUALNOŚCI

21.02.2023

Unijne webinarium ws. transformacji energetycznej

W dniu 17.02 odbyło się spotkanie online pt. Transformacja energetyczna. Konsekwencje dla samorządów. Webinarium zostało zorganizowane i prowadzone przez posła do PE Jana Olbrychta, współsprawozdawcy Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027. W spotkaniu wzięli europosłowie, w tym zabierający głos Poseł PE Adam Jarubas, Ryszard Pawlik doradca europosła Jerzego Buzka, przedstawiciele polskiego parlamentu, reprezentacji organizacji samorządowych (ZMP, UM, ZGP, ZPP), IGCP reprezentowanej przez Prezesa Jacka Szymczak, oraz około 200 uczestników. Dyskutowano o aktualnych rozwiązaniach unijnych w obszarze szeroko rozumianej transformacji energetycznej oraz koniecznych działaniach, głównie legislacyjnych, na poziomie krajowym. Prezes Szymczak przedstawił konsekwencje unijnych rozwiązań, już istniejących jak i planowanych, na sektor ciepłownictwa systemowego w Polsce, wskazał zagadnienia, nad którymi  należy i warto jeszcze pracować na unijnym poziomie (np. w zakresie II aktu delegowanego do Taksonomii, propozycji nowej definicji efektywnego sytemu ciepłowniczego, zmian w ETS-e, zmian definicji zrównoważonej biomasy czy zmian w zakresie dyrektyw o efektywności energetycznej budynków). Wskazał również na potrzebę zmian legislacyjnych na poziomie krajowym (np. zakresie regulacji przedsiębiorstw, zapewnienia finansowania transformacji sektora, choćby w zakresie przychodów ze sprzedaży darmowych uprawnień, pełniejszego wykorzystania krajowego potencjału, również poprzez rozwój różnych źródeł OZE).  Spotkania będą kontynuowane a polscy eurodeputowani podziękowali wszystkim panelistom za merytoryczne uwag, które wspomogą ich w pracy na unijnym poziomie.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…