AKTUALNOŚCI

31.08.2022

Trwają prace w grupach roboczych w ramach porozumienia biogazowego

W dniu 23 sierpnia br., w trybie on-line odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. modelowania systemu handlu emisja unikniętą, działającej w ramach porozumienia biogazowego.
W skład grupy wchodzi wiceprezes Bogusław Regulski. 
W trakcie spotkania omówiono uwarunkowania legislacyjne i organizacyjne związane z wykorzystaniem biogazu w ciepłownictwie systemowym.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…