AKTUALNOŚCI

31.08.2022

Trwają prace w grupach roboczych w ramach porozumienia biogazowego

W dniu 23 sierpnia br., w trybie on-line odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. modelowania systemu handlu emisja unikniętą, działającej w ramach porozumienia biogazowego.
W skład grupy wchodzi wiceprezes Bogusław Regulski. 
W trakcie spotkania omówiono uwarunkowania legislacyjne i organizacyjne związane z wykorzystaniem biogazu w ciepłownictwie systemowym.

15.10.2019

Konferencja prasowa dotycząca Raportu o kogeneracji

W dniu 4 października br., w siedzibie Ministerstwa Energii odbyła się konferencja prasowa na temat wydanego przez PTEZ Ra[portu o kogeneracji w ciepłownictwie. Autorami tego opracowania jest grupa ekspertów z branży. Prezentację na temat Raportu…

17.11.2020

Wideokonferencja ws. biogazu i biometanu

W dniu 13 listopada miało miejsce spotkanie inauguracyjne dotyczące realizacji współpracy w zakresie wypełniania postanowień Listu intencyjnego na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Wideokonferencji przewodniczył Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, minister Ireneusz Zyska.…