AKTUALNOŚCI

05.06.2024

Spotkanie Zarządu IGCP w URE

W dniu 27 maja br. odbyło się spotkanie Zarządu IGCP z panią Anną Mielcarek – dyrektorem Departamentu Rynku Energii Elektrycznej i Ciepła URE oraz pracownikami Departamentu. Na spotkaniu omówiono szereg bieżących problemów sektora ciepłowniczego, które między innymi zawarte zostały w propozycjach IGCP w zakresie zmian regulacyjnych niezbędnych do ustalenia dla poprawy sytuacji sektora ciepłowniczego. Kluczowym problemem było określenie sposobu uwzględnienia w procesie taryfowym kwestii „dodatkowych 30% uprawnień do emisji CO2 dla sieci ciepłowniczych”, które wynikają z art. 10b ust 4 Dyrektywy ETS. Przedstawiciele URE potwierdzili stanowisko IGCP, że w związku ze sporządzeniem i zatwierdzeniem Planu Neutralności Klimatycznej, który jest kluczem do realizacji niezbędnych przedsięwzięć dla uzyskania znaczącej redukcji emisji, należy zakwalifikować koszty tego strumienia uprawnień jako koszt uzasadniony dla taryfy dla ciepła. Wskazano, że odpowiednie potwierdzenie tego kierunku ma znaleźć się w przygotowywanej nowelizacji regulacji związanej z ETS. Na spotkaniu przedyskutowano wstępnie pozostałe obszary inicjatywy IGCP w zakresie zmian legislacyjnych: w ustawie PE i rozporządzeniu taryfowym, które mają na celu możliwie szybką poprawę sytuacji sektora wobec konieczności poniesienia kosztów transformacji. Mając na uwadze przedstawione propozycje  IGCP zadeklarowało wolę szerokiej  współpracy z URE oraz MKiŚ – np. poprzez stworzenie wspólnego zespołu roboczego - w zakresie stworzenia odpowiednich regulacji w tym obszarze.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…