AKTUALNOŚCI

19.04.2023

Spotkanie z SPEO

W dniu 13 kwietnia br. w trybie on-line odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie dotyczące omówienia możliwości objęcia definicja ciepła odpadowego ciepła odzyskiwanego w instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Problem ten IGCP poruszała wielokrotnie w ostatnim czasie w ramach dyskusji na temat taksonomii oraz narzędzi do realizacji celów wynikających z Dyrektywy RED II i projektu Dyrektywy RED III. Uczestnicy zgodzili się na podjęcie kolejnych, wspólnych działań w tej sprawie. W spotkaniu, ze strony Zarządu IGCP uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

06.06.2023

Power to Heat – zielona energia dla miasta Hajnówka

5 czerwca Przedstawiciel Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego IGCP  Zbigniew Gołębiewski uczestniczył w konferencji ciepłowniczej "Power to Heat – zielona energia dla miasta Hajnówka". Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Konferencja odbyła się w Hotelu Mercure w…

06.06.2023

Spotkanie w MF ws. podatku minimalnego

W dniu 31 maja br., w Ministerstwie Finansów, odbyło się spotkanie w sprawie podatku minimalnego. W spotkaniu uczestniczył Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP. Uczestnicy spotkania prowadzonego przez dyr. Jarosława Szatańskiego przedstawili uwarunkowania prawne i biznesowe…