AKTUALNOŚCI

19.04.2023

Spotkanie z SPEO

W dniu 13 kwietnia br. w trybie on-line odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie dotyczące omówienia możliwości objęcia definicja ciepła odpadowego ciepła odzyskiwanego w instalacjach termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Problem ten IGCP poruszała wielokrotnie w ostatnim czasie w ramach dyskusji na temat taksonomii oraz narzędzi do realizacji celów wynikających z Dyrektywy RED II i projektu Dyrektywy RED III. Uczestnicy zgodzili się na podjęcie kolejnych, wspólnych działań w tej sprawie. W spotkaniu, ze strony Zarządu IGCP uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…