AKTUALNOŚCI

21.10.2022

Spotkanie z PTEZ

 dniu 12 października w siedzibie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych miało miejsce spotkanie robocze nowej Pani Dyrektor Towarzystwa oraz Prezesa IGCP. Podczas spotkania omówiono najistotniejsze oraz aktualne zagadnienia będące przedmiotem prac obu organizacji. Zgodzono się również co do potrzeby wzajemnej współpracy.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…