AKTUALNOŚCI

31.08.2022

Spotkanie z Prezesem URE

W dniu 26 sierpnia br., w siedzibie URE doszło do ważnego spotkania przedstawicieli IGCP oraz IGG z Prezesem URE. Ze strony IGCP w spotkaniu uczestniczył Zarząd, zaś branżę gazowniczą reprezentował Prezes IGG i jednocześnie wiceprezes PGNiG pan Robert Perkowski.

Zasadniczym przedmiotem spotkania była kwestia nowej polityki cenowej sprzedawców gazu, a przede wszystkim PGNiG Obrót,  i jej wpływ na działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz procesy taryfowe. 


Ustalono, że strony będą współpracować w zakresie znalezienia rozwiązania umożliwiającego elastyczne podejście do zmian cen gazu i ich uwzględniania w procesach taryfowych dla ciepła.

04.04.2024

Efektywne spotkania z Energopomiarem

„Energopomiar” Sp. z o.o. – Partner IGCP – zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-z-energopomiarem/   Najbliższe webinary: 11.04.2024 - Zdolność spółki do zarządzania…

03.04.2024

Jak „przyjąć” Plan Neutralności Klimatycznej?

W związku z wdrażaniem regulacji znowelizowanej Dyrektywy ETS, w której znalazło się rozwiązanie dla sektora ciepłowniczego w postaci przydziału dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji uwarunkowanych „przyjęciem” do dnia 1 maja 2024 roku Planu Neutralności Klimatycznej…