AKTUALNOŚCI

31.08.2022

Spotkanie z Prezesem URE

W dniu 26 sierpnia br., w siedzibie URE doszło do ważnego spotkania przedstawicieli IGCP oraz IGG z Prezesem URE. Ze strony IGCP w spotkaniu uczestniczył Zarząd, zaś branżę gazowniczą reprezentował Prezes IGG i jednocześnie wiceprezes PGNiG pan Robert Perkowski.

Zasadniczym przedmiotem spotkania była kwestia nowej polityki cenowej sprzedawców gazu, a przede wszystkim PGNiG Obrót,  i jej wpływ na działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz procesy taryfowe. 


Ustalono, że strony będą współpracować w zakresie znalezienia rozwiązania umożliwiającego elastyczne podejście do zmian cen gazu i ich uwzględniania w procesach taryfowych dla ciepła.

17.11.2021

Spotkanie w sprawie kryteriów oceny projektów sieciowych

W dniu 10 listopada br., w siedzibie NFOŚiGW odbyło się spotkanie przedstawicieli IGCP z kierownictwem Departamentu Transformacji Ciepłownictwa. Przedmiotem dyskusji była propozycja IGCP zmian w mechanizmach ustalania kryteriów oceny projektów inwestycyjnych w zakresie sieci ciepłowniczych,…

05.11.2019

Nie ma „wirtualnej” agregacji w systemie ETS

W związku z pytaniami członków Izby na temat zasad ustalania wartości progowej mocy w ciepłownictwie dla potrzeb systemu ETS na stronach internetowych izby publikujemy korespondencje  z KOBiZE w tej sprawie