AKTUALNOŚCI

31.08.2022

Spotkanie z Prezesem URE

W dniu 26 sierpnia br., w siedzibie URE doszło do ważnego spotkania przedstawicieli IGCP oraz IGG z Prezesem URE. Ze strony IGCP w spotkaniu uczestniczył Zarząd, zaś branżę gazowniczą reprezentował Prezes IGG i jednocześnie wiceprezes PGNiG pan Robert Perkowski.

Zasadniczym przedmiotem spotkania była kwestia nowej polityki cenowej sprzedawców gazu, a przede wszystkim PGNiG Obrót,  i jej wpływ na działalność przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz procesy taryfowe. 


Ustalono, że strony będą współpracować w zakresie znalezienia rozwiązania umożliwiającego elastyczne podejście do zmian cen gazu i ich uwzględniania w procesach taryfowych dla ciepła.

10.07.2024

Spotkanie z BALTPOOL

W dniu 2 lipca br. Zarząd IGCP odbył spotkanie z przedstawicielem litewskiej, międzynarodowej giełdy biomasy BALTPOOL. W trakcie spotkania zaprezentowany został mechanizm działania tej giełdy, przez którą przepływa cały obrót biomasą w Litwie. Giełda jest…

27.06.2024

Wizyta studyjna w Danii

W dniach 18-20 czerwca br. odbyła się tradycyjna już wizyta polskich ciepłowników w Danii. Wydarzenie jest corocznie organizowane przez duńska izbę ciepłownicza DBDH wraz z ambasada Królestwa Danii. Wizyty te mają na celu przekazywanie wiedzy,…