AKTUALNOŚCI

30.04.2024

Spotkanie z MKiŚ ws. projektu ustawy o bonie energetycznym

W dniu 26 kwietnia br. w trybie online odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech organizacji: IGCP, PTEZ i Konfederacji Lewiatan z kierownictwem Departamentu Transformacji Ciepłowniczej i Efektywności Energetycznej. Przedmiotem spotkania było szczegółowe przedstawienie stanowiska środowiska ciepłowniczego wobec proponowanych w ustawie o bonie energetycznym zmian do ustawy Prawo energetyczne w zakresie modyfikacji mechanizmu ustalania cen ciepła w jednostkach kogeneracji i ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie mechanizmów ustanawiania cen sprzedaży ciepła dla odbiorców uprawnionych.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…