AKTUALNOŚCI

21.10.2022

Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Ciepłownictwa

W dniu 13 października miało miejsce spotkanie Prezesa IGCP z nowym Dyrektorem Departamentu Ciepłownictwa w MKiŚ. Podczas spotkania dyskutowano nad ostatnimi projektami rozwiązań legislacyjnych, w tym projektach rozporządzeń dotyczących kogeneracji (głównie w zakresie par.13.6 i propozycji IGCP w tym zakresie) oraz wysokości premii gwarantowanej. Omówiono również najważniejsze kwestie dla sektora (dotyczące zarówno krajowych jak i unijnych rozwiązań legislacyjnych) oraz dalszą współpracę naszego samorządu gospodarczego z resortem.

22.11.2023

Warsztaty o kogeneracji gazowej

W dniach 16-17 listopada Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała warsztaty na temat  roli produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym. W obradach uczestniczył wiceprezes Bogusław…

22.11.2023

Spotkanie ws. Aneksów do umów dostawy węgla

W dniu 15 listopada Prezes IGCP spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem PGG. Przedmiotem rozmów była kwestia opóźnień w dostarczaniu aneksów do długoterminowych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, członkami IGCP, a Polską Grupą Górniczą. Ustalono, że…