AKTUALNOŚCI

21.10.2022

Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Ciepłownictwa

W dniu 13 października miało miejsce spotkanie Prezesa IGCP z nowym Dyrektorem Departamentu Ciepłownictwa w MKiŚ. Podczas spotkania dyskutowano nad ostatnimi projektami rozwiązań legislacyjnych, w tym projektach rozporządzeń dotyczących kogeneracji (głównie w zakresie par.13.6 i propozycji IGCP w tym zakresie) oraz wysokości premii gwarantowanej. Omówiono również najważniejsze kwestie dla sektora (dotyczące zarówno krajowych jak i unijnych rozwiązań legislacyjnych) oraz dalszą współpracę naszego samorządu gospodarczego z resortem.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…