AKTUALNOŚCI

06.07.2022

Spotkanie z delegacją JCOAL

W dniu 1 lipca br., w siedzibie Izby odbyło się spotkanie przedstawicieli japońskiej instytucji wspierającej transformację sektora wykorzystania węgla w energetyce JCOAL z wiceprezesem Bogusławem Regulskim.
Przedmiotem rozmów było podsumowanie działań JCOAL na obszarze Polski w zakresie doradztwa w zakresie przygotowania i potencjalnej realizacji inwestycji zmierzającej do modernizacji istniejących jednostek węglowych w ciepłownictwie systemowym.
W ocenie delegacji japońskiej program realizowany w Polsce przez JCOAL spełnił pokładane w nim oczekiwania.
Dla kilku podmiotów ciepłowniczych rysuje się szansa na skuteczne zrealizowanie inwestycji w zakresie transformacji posiadanych jednostek wytwórczych z wykorzystaniem wiedzy i techniki z Japonii.

15.06.2022

Spotkanie Grupy Roboczej ds. przygotowania FEnIKS

W dniu 10 czerwca br. odbyło się hybrydowe spotkanie członków Grupy Roboczej ds. przygotowania FEnIKS. Prace Grupy obejmują działania związane z przygotowaniem rozwiązań formalnych i finansowych dla wdrożenia mechanizmów wsparcia działań inwestycyjnych w ramach europejskiego…

04.04.2019

Spotkanie w MIiR na temat PPP w ciepłownictwie

W dniu 25 lutego br., w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Infrastruktury  i Rozwoju odbyło się spotkanie robocze na temat uwarunkowań sektorowych dotyczących zastosowania mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego w ciepłownictwie. Gościem spotkania był pan Jerzy Borowiak –…