AKTUALNOŚCI

23.03.2022

Spotkanie ws. przygotowywania projektów w ciepłownictwie

Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i  Środowiska w dniu 14 marca, w formule online, odbyło się spotkanie z przedstawicielami resortu, EBI oraz Zarządu IGCP. Przedmiotem spotkania było zaprezentowanie inicjatywy mającej na celu usprawnienie przygotowania projektów ubiegających się o finansowanie ze środków UE. W ramach JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions, tj. Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów) możliwym byłoby nieodpłatne wsparcie doradcze dla podmiotów realizujących inwestycje wpisujące się w transformację ciepłownictwa systemowego. W przypadku przedstawienia konkretnych warunków współpracy zostaną one Państwu przekazane w ramach naszego NL.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…