AKTUALNOŚCI

23.03.2022

Spotkanie ws. przygotowywania projektów w ciepłownictwie

Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i  Środowiska w dniu 14 marca, w formule online, odbyło się spotkanie z przedstawicielami resortu, EBI oraz Zarządu IGCP. Przedmiotem spotkania było zaprezentowanie inicjatywy mającej na celu usprawnienie przygotowania projektów ubiegających się o finansowanie ze środków UE. W ramach JASPERS (Joint Assistance to Support Projects In European Regions, tj. Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów) możliwym byłoby nieodpłatne wsparcie doradcze dla podmiotów realizujących inwestycje wpisujące się w transformację ciepłownictwa systemowego. W przypadku przedstawienia konkretnych warunków współpracy zostaną one Państwu przekazane w ramach naszego NL.

04.04.2019

Spotkanie Grupy ds. strategii ciepłownictwa

W dniu 25 lutego odbyło się posiedzenie Grupy ds. strategii rozwoju ciepłownictwa, pracującej w ramach Zespołu ds. funkcjonowania rynku ciepła. Przedmiotem spotkania było omówienie szczegółów zawartości dokumentu końcowego  oraz ustalenie harmonogramu prac nad nim. W…

14.07.2022

Dyskusja w sprawie modelu biznesowego ciepłownictwa

W dniu 6 lipca br., w siedzibie Forum Energii odbył się panel dyskusyjny na temat wniosków płynących z opracowania na temat nowego modelu biznesowego w ciepłownictwie, sporządzonego przez Forum Energii.  Głównym motywem dyskusji były kierunki…