AKTUALNOŚCI

27.04.2022

Spotkania w URE

W dniu 22 kwietnia Zarząd Izby odbył spotkanie w siedzibie URE z Prezesem oraz Panią Dyrektor  Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła i przedstawicielami PGG reprezentowanymi przez Wiceprezesa oraz dwóch dyrektorów odpowiedzialnych za handel węglem z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. Przedstawiciele PGG zaprezentowali Regulatorami sytuację na rynku węgla, program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego wraz ze wsparciem środkami publicznymi oraz nowe zasady nowych umów długoterminowych z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. W tym przypadku dyskutowano nad możliwością przełożenia, zastosowania nowych zasad na praktykę regulacyjną. Ustalono, że tak szybko jak tylko możliwe Urząd przedstawi Izbie propozycję rozwiązania tego problemu a IGCP złożyła deklarację aktywnej współpracy.

Bezpośrednio po ww. spotkaniu Zarząd Izby kontynuując spotkanie rozmawiał z Prezesem URE oraz Panią Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła o ostatniej nowelizacji Rozporządzenia taryfowego w kontekście braku możliwości zastosowania wskaźników referencyjnych dla elektrociepłowni oddanych do użytku przed 3 listopada 2010. Wskazano na konieczność pilnej nowelizacji par.13.6 tego rozporządzenia wobec zagrożenia utraty płynności finansowej tych jednostek i wszystkich poważnych, negatywnych skutków. Jest to również istotne z punktu widzenia spotkania z Panią Minister Klimatu i Środowiska, o które wystąpiła już Izba i przygotowała stosowną argumentację wraz z analizami merytorycznymi.

Zarząd przedstawił również niezwykle ciężką sytuację jednostek kogeneracyjnych pracujących  na OZE, które wobec tak ustalonego wskaźnika referencyjnego praktycznie tracą możliwość działania. Zdaniem Urzędu w tym zakresie konieczna jest pilna nowelizacja Prawa energetycznego umożliwiająca zmianę współczynnika „k” częściej niż raz w roku. Będzie to również przedmiotem najbliższych rozmów z MKiŚ.

04.04.2024

Efektywne spotkania z Energopomiarem

„Energopomiar” Sp. z o.o. – Partner IGCP – zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-z-energopomiarem/   Najbliższe webinary: 11.04.2024 - Zdolność spółki do zarządzania…

03.04.2024

Jak „przyjąć” Plan Neutralności Klimatycznej?

W związku z wdrażaniem regulacji znowelizowanej Dyrektywy ETS, w której znalazło się rozwiązanie dla sektora ciepłowniczego w postaci przydziału dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji uwarunkowanych „przyjęciem” do dnia 1 maja 2024 roku Planu Neutralności Klimatycznej…