AKTUALNOŚCI

27.04.2022

Spotkania w URE

W dniu 22 kwietnia Zarząd Izby odbył spotkanie w siedzibie URE z Prezesem oraz Panią Dyrektor  Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła i przedstawicielami PGG reprezentowanymi przez Wiceprezesa oraz dwóch dyrektorów odpowiedzialnych za handel węglem z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. Przedstawiciele PGG zaprezentowali Regulatorami sytuację na rynku węgla, program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego wraz ze wsparciem środkami publicznymi oraz nowe zasady nowych umów długoterminowych z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. W tym przypadku dyskutowano nad możliwością przełożenia, zastosowania nowych zasad na praktykę regulacyjną. Ustalono, że tak szybko jak tylko możliwe Urząd przedstawi Izbie propozycję rozwiązania tego problemu a IGCP złożyła deklarację aktywnej współpracy.

Bezpośrednio po ww. spotkaniu Zarząd Izby kontynuując spotkanie rozmawiał z Prezesem URE oraz Panią Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła o ostatniej nowelizacji Rozporządzenia taryfowego w kontekście braku możliwości zastosowania wskaźników referencyjnych dla elektrociepłowni oddanych do użytku przed 3 listopada 2010. Wskazano na konieczność pilnej nowelizacji par.13.6 tego rozporządzenia wobec zagrożenia utraty płynności finansowej tych jednostek i wszystkich poważnych, negatywnych skutków. Jest to również istotne z punktu widzenia spotkania z Panią Minister Klimatu i Środowiska, o które wystąpiła już Izba i przygotowała stosowną argumentację wraz z analizami merytorycznymi.

Zarząd przedstawił również niezwykle ciężką sytuację jednostek kogeneracyjnych pracujących  na OZE, które wobec tak ustalonego wskaźnika referencyjnego praktycznie tracą możliwość działania. Zdaniem Urzędu w tym zakresie konieczna jest pilna nowelizacja Prawa energetycznego umożliwiająca zmianę współczynnika „k” częściej niż raz w roku. Będzie to również przedmiotem najbliższych rozmów z MKiŚ.

27.05.2023

Konferencja Tauron Ciepło

W dniach 15-16 maja br. w Szczawnicy, odbyła się cykliczna już po raz dziesiąty konferencja zorganizowana przez Tauron Ciepło, która jest dedykowana ich kluczowym odbiorcom ciepła. W konferencji, w której wzięło udział Kierownictwo firmy Tauron…

27.05.2023

XXVI Gazterm

W dniach 15-17 maja br., tradycyjnie w Międzyzdrojach, odbyła się XXVI edycja konferencji Gazterm, której tematem przewodnim był Nowy globalny porządek energetyczny. Szczególnie w kontekście sytuacji na rynku gazu. Ważnym elementem programu były kwestie wykorzystania…