AKTUALNOŚCI

27.04.2022

Spotkania w URE

W dniu 22 kwietnia Zarząd Izby odbył spotkanie w siedzibie URE z Prezesem oraz Panią Dyrektor  Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła i przedstawicielami PGG reprezentowanymi przez Wiceprezesa oraz dwóch dyrektorów odpowiedzialnych za handel węglem z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. Przedstawiciele PGG zaprezentowali Regulatorami sytuację na rynku węgla, program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego wraz ze wsparciem środkami publicznymi oraz nowe zasady nowych umów długoterminowych z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. W tym przypadku dyskutowano nad możliwością przełożenia, zastosowania nowych zasad na praktykę regulacyjną. Ustalono, że tak szybko jak tylko możliwe Urząd przedstawi Izbie propozycję rozwiązania tego problemu a IGCP złożyła deklarację aktywnej współpracy.

Bezpośrednio po ww. spotkaniu Zarząd Izby kontynuując spotkanie rozmawiał z Prezesem URE oraz Panią Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła o ostatniej nowelizacji Rozporządzenia taryfowego w kontekście braku możliwości zastosowania wskaźników referencyjnych dla elektrociepłowni oddanych do użytku przed 3 listopada 2010. Wskazano na konieczność pilnej nowelizacji par.13.6 tego rozporządzenia wobec zagrożenia utraty płynności finansowej tych jednostek i wszystkich poważnych, negatywnych skutków. Jest to również istotne z punktu widzenia spotkania z Panią Minister Klimatu i Środowiska, o które wystąpiła już Izba i przygotowała stosowną argumentację wraz z analizami merytorycznymi.

Zarząd przedstawił również niezwykle ciężką sytuację jednostek kogeneracyjnych pracujących  na OZE, które wobec tak ustalonego wskaźnika referencyjnego praktycznie tracą możliwość działania. Zdaniem Urzędu w tym zakresie konieczna jest pilna nowelizacja Prawa energetycznego umożliwiająca zmianę współczynnika „k” częściej niż raz w roku. Będzie to również przedmiotem najbliższych rozmów z MKiŚ.

22.12.2021

Warsztaty PFR ws. energii z odpadów

W dniu 13 grudnia br. odbyło się warsztaty na temat finansowania inwestycji w ITPOK, zorganizowane przez Polski Fundusz Rozwoju. W formie hybrydowej organizatorzy przedstawili wielowątkowość procesów inwestowania w instalacjach odzysku energii z odpadów komunalnych. W …

27.05.2021

Międzynarodowe warsztaty

W dniu 21 maja odbyły się drugie warsztaty RECPP – RE PURPOSING COAL POWER PLANTS z udziałem ponad 100 uczestników z kilku krajów UE. Warsztaty organizowane są w ramach projektu Re-purposing coal power plants during…