AKTUALNOŚCI

21.02.2023

Spotkanie w NFOŚiGW dotyczące PPCS

W dniu 16 lutego w siedzibie Funduszu miało miejsce spotkanie Zarządu IGCP z dwoma Wiceprezesami NFOŚ oraz dyrektorami poświęcone współpracy w wsparciu działań Izby w Ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego. Zarząd IGCP przedstawił prezentację dotyczącą działań edukacyjnych w ramach PPCS (m.in. w zakresie lekcji ciepła, Wielkiej Księgi  Ciepła) oraz sformułował propozycję współpracy wraz z finansowym zaangażowaniem Funduszu. Przedstawiciele Funduszu bardzo pozytywnie ocenili działania Izby w tym zakresie, podkreślając m.in. wysoki poziom merytoryczny działań, materiałów, zakres i skalę ich prowadzenia. Po analizie wewnątrz Funduszu otrzymamy informację o podjętych decyzjach.

06.06.2023

Power to Heat – zielona energia dla miasta Hajnówka

5 czerwca Przedstawiciel Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego IGCP  Zbigniew Gołębiewski uczestniczył w konferencji ciepłowniczej "Power to Heat – zielona energia dla miasta Hajnówka". Spotkanie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Hajnówce. Konferencja odbyła się w Hotelu Mercure w…

06.06.2023

Spotkanie w MF ws. podatku minimalnego

W dniu 31 maja br., w Ministerstwie Finansów, odbyło się spotkanie w sprawie podatku minimalnego. W spotkaniu uczestniczył Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP. Uczestnicy spotkania prowadzonego przez dyr. Jarosława Szatańskiego przedstawili uwarunkowania prawne i biznesowe…