AKTUALNOŚCI

21.02.2023

Spotkanie w NFOŚiGW dotyczące PPCS

W dniu 16 lutego w siedzibie Funduszu miało miejsce spotkanie Zarządu IGCP z dwoma Wiceprezesami NFOŚ oraz dyrektorami poświęcone współpracy w wsparciu działań Izby w Ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego. Zarząd IGCP przedstawił prezentację dotyczącą działań edukacyjnych w ramach PPCS (m.in. w zakresie lekcji ciepła, Wielkiej Księgi  Ciepła) oraz sformułował propozycję współpracy wraz z finansowym zaangażowaniem Funduszu. Przedstawiciele Funduszu bardzo pozytywnie ocenili działania Izby w tym zakresie, podkreślając m.in. wysoki poziom merytoryczny działań, materiałów, zakres i skalę ich prowadzenia. Po analizie wewnątrz Funduszu otrzymamy informację o podjętych decyzjach.

20.02.2024

Problem z ustaleniem ceny energii elektrycznej dla potrzeb dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen

Jeden z członków IGCP zwrócił się z wnioskiem o ustosunkowanie się do sytuacji wynikającej z różnej interpretacji ( URE versus Zarządca Rozliczeń SA) problemu ustalenia pojęcia „średnia ważona cena rynkowa sprzedaży energii elektrycznej”. Wartość tej…

20.02.2024

Kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP

W dniu 13 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP dotyczące sytuacji na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła. W spotkaniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.