AKTUALNOŚCI

21.02.2023

Spotkanie w NFOŚiGW dotyczące PPCS

W dniu 16 lutego w siedzibie Funduszu miało miejsce spotkanie Zarządu IGCP z dwoma Wiceprezesami NFOŚ oraz dyrektorami poświęcone współpracy w wsparciu działań Izby w Ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego. Zarząd IGCP przedstawił prezentację dotyczącą działań edukacyjnych w ramach PPCS (m.in. w zakresie lekcji ciepła, Wielkiej Księgi  Ciepła) oraz sformułował propozycję współpracy wraz z finansowym zaangażowaniem Funduszu. Przedstawiciele Funduszu bardzo pozytywnie ocenili działania Izby w tym zakresie, podkreślając m.in. wysoki poziom merytoryczny działań, materiałów, zakres i skalę ich prowadzenia. Po analizie wewnątrz Funduszu otrzymamy informację o podjętych decyzjach.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…