AKTUALNOŚCI

25.10.2023

Spotkanie w MKiŚ ws. wsparcia dla modernizacji systemów ciepłowniczych

W dniu 17 października br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Departamentu Funduszy Europejskich MKiŚ, które dotyczyło omówienia planowanych w nowej perspektywie finansowej mechanizmów wsparcia na modernizację systemów ciepłowniczych. Spotkanie to było efektem korespondencji IGCP w tej sprawie. Przedstawiciele Izby omówili wątpliwości związane z tymi mechanizmami, jakie w procesie konsultacji uzyskali od członków Izby. Dla pełnej oceny założonych rozwiązań IGCP wystąpi do MKiŚ o precyzyjne przedstawienie przygotowanych propozycji. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski oraz ekspert Izby pan Tomasz Bańkowski.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…