AKTUALNOŚCI

25.10.2023

Spotkanie w MKiŚ ws. wsparcia dla modernizacji systemów ciepłowniczych

W dniu 17 października br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Departamentu Funduszy Europejskich MKiŚ, które dotyczyło omówienia planowanych w nowej perspektywie finansowej mechanizmów wsparcia na modernizację systemów ciepłowniczych. Spotkanie to było efektem korespondencji IGCP w tej sprawie. Przedstawiciele Izby omówili wątpliwości związane z tymi mechanizmami, jakie w procesie konsultacji uzyskali od członków Izby. Dla pełnej oceny założonych rozwiązań IGCP wystąpi do MKiŚ o precyzyjne przedstawienie przygotowanych propozycji. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski oraz ekspert Izby pan Tomasz Bańkowski.

22.11.2023

Warsztaty o kogeneracji gazowej

W dniach 16-17 listopada Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała warsztaty na temat  roli produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym. W obradach uczestniczył wiceprezes Bogusław…

22.11.2023

Spotkanie ws. Aneksów do umów dostawy węgla

W dniu 15 listopada Prezes IGCP spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem PGG. Przedmiotem rozmów była kwestia opóźnień w dostarczaniu aneksów do długoterminowych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, członkami IGCP, a Polską Grupą Górniczą. Ustalono, że…