AKTUALNOŚCI

24.11.2022

Spotkanie w MKiŚ ws rekompensat

W dniu 15 listopada br. odbyło się spotkanie z kierownictwem Departamentu  Ciepłownictwa MKiŚ, którego tematem były problemy z ustaleniem i rozliczeniem rekompensaty dla źródeł ciepła pracujących na rzecz systemu ciepłowniczego, w którym cenę sprzedaży ciepła ustala się według algorytmu zawartego w taryfie. W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

30.11.2022

Spotkania ze związkami zawodowymi sektora ciepłowniczego

W dniach 24 i 25 listopada br. Prezes Jacek Szymczak spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w sektorze ciepłowniczym: KZZC i NSZZ Solidarność. Na spotkaniach omawiana była sytuacja sektora wobec wyzwań wynikających z polityki…

30.11.2022

Odbyło się Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

W dniu 24 listopada br., w Belwederze odbyło się Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie RP. Tematem przewodnim spotkania był problem taryfowania energii elektrycznej i ciepła…