AKTUALNOŚCI

28.10.2021

Spotkanie w MKiŚ w sprawie działań na rzecz zmian w taksonomii

W dniu 19 października br., w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli branży odpadowej i ciepłowniczej na temat możliwości działań na poziomie europejskim na rzecz uwzględnienia w taksonomii wsparcia dla budowy instalacji odzysku energii  z odpadów komunalnych (inaczej ITPOK). W spotkaniu wziął udział Podsekretarza Stanu w MKiŚ  Adam Guibourge-Czetwertyński. W trakcie dyskusji omówione zostały możliwości działań na rzecz zmiany dotychczasowego podejścia Komisji Europejskiej do problemu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w ramach systemu gospodarki odpadami w reżimie GOZ, które w ocenie IGCP są instalacjami odzysku energii, co mogłoby doprowadzić do uznania ciepła z takich instalacji jako ciepło odpadowe.  IGCP reprezentował wiceprezes Bogusław Regulski.

22.11.2023

Warsztaty o kogeneracji gazowej

W dniach 16-17 listopada Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała warsztaty na temat  roli produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym. W obradach uczestniczył wiceprezes Bogusław…

22.11.2023

Spotkanie ws. Aneksów do umów dostawy węgla

W dniu 15 listopada Prezes IGCP spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem PGG. Przedmiotem rozmów była kwestia opóźnień w dostarczaniu aneksów do długoterminowych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, członkami IGCP, a Polską Grupą Górniczą. Ustalono, że…