AKTUALNOŚCI

28.10.2021

Spotkanie w MKiŚ w sprawie działań na rzecz zmian w taksonomii

W dniu 19 października br., w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli branży odpadowej i ciepłowniczej na temat możliwości działań na poziomie europejskim na rzecz uwzględnienia w taksonomii wsparcia dla budowy instalacji odzysku energii  z odpadów komunalnych (inaczej ITPOK). W spotkaniu wziął udział Podsekretarza Stanu w MKiŚ  Adam Guibourge-Czetwertyński. W trakcie dyskusji omówione zostały możliwości działań na rzecz zmiany dotychczasowego podejścia Komisji Europejskiej do problemu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w ramach systemu gospodarki odpadami w reżimie GOZ, które w ocenie IGCP są instalacjami odzysku energii, co mogłoby doprowadzić do uznania ciepła z takich instalacji jako ciepło odpadowe.  IGCP reprezentował wiceprezes Bogusław Regulski.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…