AKTUALNOŚCI

28.10.2021

Spotkanie w MKiŚ w sprawie działań na rzecz zmian w taksonomii

W dniu 19 października br., w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli branży odpadowej i ciepłowniczej na temat możliwości działań na poziomie europejskim na rzecz uwzględnienia w taksonomii wsparcia dla budowy instalacji odzysku energii  z odpadów komunalnych (inaczej ITPOK). W spotkaniu wziął udział Podsekretarza Stanu w MKiŚ  Adam Guibourge-Czetwertyński. W trakcie dyskusji omówione zostały możliwości działań na rzecz zmiany dotychczasowego podejścia Komisji Europejskiej do problemu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w ramach systemu gospodarki odpadami w reżimie GOZ, które w ocenie IGCP są instalacjami odzysku energii, co mogłoby doprowadzić do uznania ciepła z takich instalacji jako ciepło odpadowe.  IGCP reprezentował wiceprezes Bogusław Regulski.

25.06.2020

Walne Zgromadzenie IGCP

W dniu 23 czerwca 2020 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie zwyczajne pełnomocnych przedstawicieli członków Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Z powodu braku quorum – Zgromadzenie odbywało się w II terminie.   Zgromadzenie otworzył Ryszard…

31.10.2019

Szkolenie Ekonomiczne

W dniach 23-25 października 2019 r. w Hotelu Dwa Księżyce w Kazimierzu Dolnym odbyło się Szkolenie Ekonomiczne.