AKTUALNOŚCI

15.10.2022

Spotkanie w MKiŚ

W dniu 5 października w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska odbyło się kolejne robocze spotkanie w sprawie odpadów komunalnych. Stronie ministerialnej przewodniczył Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński, NFOŚ reprezentował zastępca Prezesa Dominik Bąk natomiast stronę samorządową reprezentowali szefowie organizacji zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi oraz Prezes IGCP. Podczas spotkania strona samorządowa ponownie przedstawiła argumenty za ujęciem ITPO w drugim akcie delegowanym do Taksonomii, nie obejmowania ich ETS-em oraz zrównaniem ciepła z odpadów z ciepłem odpadowym. Poprosiła o przedstawienie informacji i działań ze strony resortu w tych kwestiach. Jest to szczególnie istotne wobec raportu Platformy Zrównoważonego Finansowania (PZF – organ doradczy Komisji Europejskiej), który pod koniec marca tego roku negatywnie odniósł się do możliwości ujęcia przedmiotowych instalacji  we wspomnianym akcie delegowanym jako inwestycje zgodne z Gospodarką Obiegu Zamkniętego. Ustalono, że nasze samorządy ponownie wystąpią do Komisji Europejskiej z argumentami przeciwko ww. stanowisku PZF a ministerstwo postara się zbudować koalicję państw członkowskich wspierających polskie postulaty.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…