AKTUALNOŚCI

27.04.2022

Spotkanie w MKiŚ

W dniu 22 kwietnia Zarząd IGCP, w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska spotkał się z Dyrektorem Departamentu Ciepłownictwa i jego Zespołem oraz Dyrektorem Departamentu Strategii i Analiz, Pełnomocnikiem Rządu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego. Przedmiotem spotkania było wypracowanie rozwiązań na poziomie rządowym wspierających przedsiębiorstwa ciepłownicze w zakresie możliwości zakupu węgla, wobec aktualnej sytuacji kryzysowej. Celem podnoszonym przez Zarząd jest wypracowanie systemowego rozwiązania, bowiem podjęte już przez IGCP działania (przy współpracy z PGG, PGE Paliwa oraz P2Tradin) stanowią uzupełnienie dla koniecznych rozwiązań o charakterze systemowym. Po spotkaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (zaplanowanym na dzień 25 kwietnia) odbędzie się kolejne spotkanie w MKiŚ.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…