AKTUALNOŚCI

27.04.2022

Spotkanie w MKiŚ

W dniu 22 kwietnia Zarząd IGCP, w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska spotkał się z Dyrektorem Departamentu Ciepłownictwa i jego Zespołem oraz Dyrektorem Departamentu Strategii i Analiz, Pełnomocnikiem Rządu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego. Przedmiotem spotkania było wypracowanie rozwiązań na poziomie rządowym wspierających przedsiębiorstwa ciepłownicze w zakresie możliwości zakupu węgla, wobec aktualnej sytuacji kryzysowej. Celem podnoszonym przez Zarząd jest wypracowanie systemowego rozwiązania, bowiem podjęte już przez IGCP działania (przy współpracy z PGG, PGE Paliwa oraz P2Tradin) stanowią uzupełnienie dla koniecznych rozwiązań o charakterze systemowym. Po spotkaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (zaplanowanym na dzień 25 kwietnia) odbędzie się kolejne spotkanie w MKiŚ.

04.04.2024

Efektywne spotkania z Energopomiarem

„Energopomiar” Sp. z o.o. – Partner IGCP – zaprasza do udziału w bezpłatnych webinarach z cyklu „Efektywne spotkania z Energopomiarem”. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: https://energopomiar.com/efektywne-spotkania-z-energopomiarem/   Najbliższe webinary: 11.04.2024 - Zdolność spółki do zarządzania…

03.04.2024

Jak „przyjąć” Plan Neutralności Klimatycznej?

W związku z wdrażaniem regulacji znowelizowanej Dyrektywy ETS, w której znalazło się rozwiązanie dla sektora ciepłowniczego w postaci przydziału dodatkowych, darmowych uprawnień do emisji uwarunkowanych „przyjęciem” do dnia 1 maja 2024 roku Planu Neutralności Klimatycznej…