AKTUALNOŚCI

27.04.2022

Spotkanie w MKiŚ

W dniu 22 kwietnia Zarząd IGCP, w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska spotkał się z Dyrektorem Departamentu Ciepłownictwa i jego Zespołem oraz Dyrektorem Departamentu Strategii i Analiz, Pełnomocnikiem Rządu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego. Przedmiotem spotkania było wypracowanie rozwiązań na poziomie rządowym wspierających przedsiębiorstwa ciepłownicze w zakresie możliwości zakupu węgla, wobec aktualnej sytuacji kryzysowej. Celem podnoszonym przez Zarząd jest wypracowanie systemowego rozwiązania, bowiem podjęte już przez IGCP działania (przy współpracy z PGG, PGE Paliwa oraz P2Tradin) stanowią uzupełnienie dla koniecznych rozwiązań o charakterze systemowym. Po spotkaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (zaplanowanym na dzień 25 kwietnia) odbędzie się kolejne spotkanie w MKiŚ.

13.05.2019

Przedstawiciele Rządu Japonii z wizytą w IGCP

W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie IGCP odbyło się spotkanie pomiędzy delegacją rządu Japonii a wiceprezesem Bogusławem Regulskim, którego tematem było omówienie sytuacji sektora ciepłowniczego w Polsce, szczególnie w zakresie potencjalnych warunków zastosowania japońskich…

07.11.2021

Spotkanie Zespołu MKiŚ ds. efektywności energetycznej

26 października br., w trybie on-line, odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Ministerstwa Klimatu i Środowiska ds. efektywności energetycznej. Zasadniczym tematem spotkania było omówienie sytuacji podmiotów obowiązanych do rozliczenia efektywności energetycznej w kontekście ograniczenia ustawowego stosowania…