AKTUALNOŚCI

06.06.2023

Spotkanie w MF ws. podatku minimalnego

W dniu 31 maja br., w Ministerstwie Finansów, odbyło się spotkanie w sprawie podatku minimalnego. W spotkaniu uczestniczył Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP. Uczestnicy spotkania prowadzonego przez dyr. Jarosława Szatańskiego przedstawili uwarunkowania prawne i biznesowe prowadzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne działalności w kontekście przepisów dotyczących podatku minimalnego oraz szeregu zmian jakie w ostatnich miesiącach dotykają branżę energetyczną. Między innymi wskazaliśmy na wyzwania jakie przed nami stoją choćby w związku z dekarbonizacją szeroko rozumianego sektora energetycznego. Wszystkie strony spotkania potwierdziły dalsze współdziałanie w tym zakresie i będą zmierzać do poszukiwania rozwiązania, które będzie zgodne z intencją ustawodawcy i uwzględni naszą specyfikę.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…