AKTUALNOŚCI

14.03.2023

Spotkanie w MEiN

W dniu 9 marca w Ministerstwie Edukacji i Nauki – z udziałem przedstawicieli organizacji energetycznych – odbyło się Branżowe Forum Edukacyjne dla branży energetycznej, organizowane w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez wsparcie ministrów właściwych”. Spotkanie prowadził dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia zawodowego MEiN, który wraz ze współpracownikami przedstawił m.in. możliwości współpracy resortu, biznesu i edukacji, ofertę kwalifikacji zawodowych, Zintegrowany System Kwalifikacji. W ramach dyskusji moderowanej Prezes IGCP, reprezentujący Izbę w tym Forum, przedstawił zapotrzebowanie na zawody oraz dodatkowe umiejętności i kwalifikacje istotne z punktu widzenia sektora Ciepłownictwa Systemowego, ale odniesione do konieczności ich zintegrowania z aktualną (wciąż w opracowaniu przez MKiŚ) strategią dla sektora.

29.03.2023

Spotkanie ws. podatku minimalnego

W dniu 24 marca br. odbyło się zdalne spotkanie przedstawicieli organizacji energetycznych, którego przedmiotem była kwestia regulacji prawnych dotyczących tzw. „podatku minimalnego”. Sprawa opodatkowania tym podatkiem podmiotów prowadzących działalność taryfowaną w obszarze szeroko pojętej  energetyki,…

29.03.2023

Spotkanie w MKiŚ ws. rozliczenia końcowego systemu rekompensat

W dniu 21 marca br., w siedzibie MKiŚ odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli IGCP i PTEZ z Departamentem Ciepłownictwa, którego przedmiotem było omówienie założeń do koniecznej do zrealizowania nowelizacji ustawy o rekompensatach w zakresie rozliczenia…