AKTUALNOŚCI

14.03.2023

Spotkanie w MEiN

W dniu 9 marca w Ministerstwie Edukacji i Nauki – z udziałem przedstawicieli organizacji energetycznych – odbyło się Branżowe Forum Edukacyjne dla branży energetycznej, organizowane w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez wsparcie ministrów właściwych”. Spotkanie prowadził dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia zawodowego MEiN, który wraz ze współpracownikami przedstawił m.in. możliwości współpracy resortu, biznesu i edukacji, ofertę kwalifikacji zawodowych, Zintegrowany System Kwalifikacji. W ramach dyskusji moderowanej Prezes IGCP, reprezentujący Izbę w tym Forum, przedstawił zapotrzebowanie na zawody oraz dodatkowe umiejętności i kwalifikacje istotne z punktu widzenia sektora Ciepłownictwa Systemowego, ale odniesione do konieczności ich zintegrowania z aktualną (wciąż w opracowaniu przez MKiŚ) strategią dla sektora.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…