AKTUALNOŚCI

17.08.2022

Spotkanie w LW „BOGDANKA”

W dniu 8 sierpnia w siedzibie Lubelskiego Węgla „BOGDANKA S.A. odbyło się spotkanie Prezesa Jacka Szymczaka i Przewodniczącego OR IGCP Prezesa LPEC SA Marka Golucha z Prezesem Kopalni Panem Arturem Wasilem. Przedmiotem spotkania było zapoznanie z możliwościami ewentualnego zakupu węgla, nawet w formule awaryjnej, przez członków IGCP. Z pozyskanych informacji wynika, iż obecnie z uwagi na zawarte przez kopalnie kontrakty, nie ma możliwości dodatkowych zakupów.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…