AKTUALNOŚCI

17.08.2022

Spotkanie w LW „BOGDANKA”

W dniu 8 sierpnia w siedzibie Lubelskiego Węgla „BOGDANKA S.A. odbyło się spotkanie Prezesa Jacka Szymczaka i Przewodniczącego OR IGCP Prezesa LPEC SA Marka Golucha z Prezesem Kopalni Panem Arturem Wasilem. Przedmiotem spotkania było zapoznanie z możliwościami ewentualnego zakupu węgla, nawet w formule awaryjnej, przez członków IGCP. Z pozyskanych informacji wynika, iż obecnie z uwagi na zawarte przez kopalnie kontrakty, nie ma możliwości dodatkowych zakupów.

28.05.2019

Spotkanie w ME na temat wysokości wsparcia dla kogeneracji

W dniu 22 maja Zarząd IGCP wraz z ekspertem Izby spotkał w Ministerstwie Energii z dyrektorem i pracownikiem Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa. Przedmiotem spotkania była merytoryczna analiza projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnej ilości…

12.02.2020

Konsultacje w sprawie Mazowieckiego RPO

W dniu 4 lutego wiceprezes Bogusław Regulski spotkał się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach prowadzonych przez Urząd konsultacji zawartości merytorycznej nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-27. Spotkanie dotyczyło mechanizmów wsparcia ciepłownictwa…